Jak interpretować wynik testu?

W zależności od metody jaką był wykonywany test na koronawirusa, jego wyniki mogą być różnie interpretowane.

Test molekularny (genetyczny) metodą RT-PCR

Wynik pozytywny świadczy o obecności materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 czyli jest równoznaczny z zakażeniem.

Wynik nierozstrzygający nie wyklucza ani nie potwierdza zakażenia. W takim przypadku zalecane jest powtórzenie badania po upływie ≥ 24 h.

Wynik negatywny wskazuje na brak obecności materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2. Pojedynczy wynik negatywny nie wyklucza zakażenia, zwłaszcza u osób, u których wystąpiły objawy lub w wywiadzie wskazują na możliwość zarażenia. W takim przypadku zalecane jest powtórzenie badania po 24-48 godzinach.

 

Test antygenowy

Wynik pozytywny z dużym prawdopodobieństwem świadczy o zakażeniu SARS-CoV-2. Pozytywny wynik testu antygenowego jest traktowany tak samo jak wynik testu molekularnego (genetycznego) metodą RT-PCR.

Wynik nieważny nie wyklucza ani nie potwierdza zakażenia. W takim przypadku zalecane jest powtórzenie testu.

Wynik negatywny nie wyklucza zakażenia. W przypadku osób z objawami lub podejrzeniem zakażenia zalecana jest weryfikacja testem molekularnym (genetycznym) metodą RT-PCR.