Odbierz swoją dokumentację medyczną

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w Cellis Laboratorium planowana jest digitalizacja papierowej dokumentacji medycznej, której podlegać będą papierowe wersje Zlecenia wykonania badania na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 – dotyczy badań wykonanych od 01.01.2021 r.
Osoby zainteresowane odbiorem zlecenia wykonania badania na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w wersji papierowej tj. usługobiorca, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez usługobiorcę, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku osobiście w siedzibie Cellis Laboratorium ul. Generała Zajączka 28, 01-510 Warszawa, pocztą tradycyjną na adres siedziby lub drogą e-mailową: dokumentacja@cellis.eu w terminie do dnia 24 marca 2023 roku.
Odbiór dokumentacji będzie następował z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.
Po upływie w/w terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia) w sposób uniemożliwiający identyfikację usługobiorcy.
Podstawa prawna:
Art. 13b Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U z 2021 r. poz. 666 z późn. zm.)
Formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej jest dostępny do pobrania tutaj.
Z wyrazami szacunku,
Cellis Laboratorium