TEST GENETYCZNY RT-PCR NA OBECNOŚĆ KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 “EKSPRES”

650.00

WYNIK W CIĄGU 12H

Cena Produktu
Opcje dodatkowe
Suma całkowita
Category:
Aby wykonać test genetyczny RT-PCR należy:

1. Kupić test w naszym sklepie oraz wybrać datę przewidywanego terminu badania (w ostatnim kroku składania zamówienia)

2. Wykonać wymaz – zależnie od wybranej opcji:

– zgłosić się do naszego punktu wymazowego DRIVE-THRU lub wykonać samodzielnie wymaz w naszym Laboratorium – z uwagi na 3 falę pandemii oraz bardzo dużą ilość pobieranych wymazów, wymazy z punktu DRIVE-THRU mogą trafiać do nas z opóźnieniem więc zastrzegamy, że wynik będzie gotowy w 12h od zarejestrowania próbki w laboratorium;

– dla osób z Warszawy i okolic: zamówić pakiet wymazowy kurierem, pobrać wymaz samodzielnie wg. załączonej przez nas instrukcji, zapakować próbkę w dostarczone opakowania transportowe i oddać naszemu kurierowi, który oczekuje w pobliżu (stosujemy metodę bezkontaktową poprzez umieszczanie materiałów pod drzwiami Klienta);

– dla osób spoza Warszawy: odebrać od kuriera pakiet wymazowy, pobrać samodzielnie wymaz wg. załączonej przez nas instrukcji, odesłać do Laboratorium do godz. 12:00 wybranego w zamówieniu dnia;

– zamówić kuriera z pracownikiem medycznym – pobranie materiału do badania odbędzie się przez personel medyczny u Klienta.

3. Oczekiwać na wynikdo 12 godzin roboczych od zarejestrowania próbki w naszym laboratorium

4. Pobrać wynik – z naszej platformy internetowej: kl971.elaborat.marcel.pl, po wprowadzeniu niezbędnych danych (10-cyfrowy kod próbki otrzymany po badaniu oraz nr PESEL/data urodzenia)

 

Zgłoszenie się na badanie nie oznacza nałożenia kwarantanny, jak w przypadku skierowania przez lekarzy POZ.

W przypadku większej liczby badań (ponad 10) prosimy o skorzystanie z naszej oferty dla grup.

Przygotowanie do badania:

Na 2 godziny przed badaniem:

• nie spożywaj posiłków ani nie pij napojów (dozwolona jest tylko czysta woda)
• nie myj zębów oraz nie używaj płynów do higieny jamy ustnej
• nie korzystaj z tabletek do ssania na gardło oraz nie żuj gumy
• nie stosuj donosowych i doustnych środków przeciwdrobnoustrojowych, takich jak m.in. syrop, maści, krople, aerozole
• nie pal papierosów

Bezpośrednio przed badaniem:

• nie przepłukuj ani nie przedmuchuj nosa

 

Opis badania:

Badanie molekularne RTqPCR (nazywane też real time RT-PCR) jest najbardziej wiarygodnym sposobem diagnostyki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Dzięki wysokiej czułości i specyficzności umożliwia oznaczenie nawet bardzo nielicznych cząstek wirusowego RNA w badanej próbce, co daje szansę na wykrycie zakażenia Sars-CoV-2 nawet jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby. Badanie najlepiej wykonać w ciągu 7-9 dni od momentu potencjalnego zakażenia (np. kontaktu z osobą z pozytywnym wynikiem testu), gdyż najczęściej tyle czasu trwa inkubacja wirusa w organizmie ludzkim zanim zacznie się on masowo namnażać. Jednocześnie najlepszym momentem na wykrycie potencjalnego zakażenia jest wykonanie testu zaraz po zauważeniu pierwszych niepokojących objawów.

Real time RT-PCR jest badaniem zalecanym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Center for Diseases Control and PrevenCon (USA), a także polskiego Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej i Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych do celów diagnostyki w kierunku koronawirusa Sars-CoV-2.

Procedura diagnostyczna obejmuje pięć etapów:
1) Pobranie wymazu z górnych dróg oddechowych (nosa i gardła lub z nosogardzieli) pacjenta
2) Izolacja RNA z wymazu
3) Reakcja RT-qPCR przeprowadzana na wyizolowanym RNA
5) Analiza wyników reakcji PCR przez wykwalifikowanego diagnostę
6) Wydanie wyniku pacjentowi w ciągu 12 godzin od zarejestrowania próbki w laboratorium

Materiałem genetycznym koronawirusa SARS-CoV-2 jest RNA, zatem procedura obejmuje izolację RNA z wymazu. Etap ten dostarcza również informacji, czy wymaz zawiera dostatecznie dużo materiału biologicznego, by wynik jego badania był wiarygodny. Oceny obecności SARS-CoV-2 w wymazie dokonuje się na podstawie wykrycia charakterystycznych sekwencji genów tego wirusa: S – kodującego tzw. białko fuzyjne odpowiedzialne za wiązanie się wirusa z receptorem na powierzchni komórek, RdRp – kodującego wirusową RNA-zależną polimerazę RNA, E – kodującego białko płaszcza, niezbędne w powstawaniu nowych cząstek wirusa. Wykrycie wirusa następuje przez związanie się specyficznych sond fluorescencyjnych z określonymi sekwencjami genów i powielenie odcinków tych genów. Na podstawie tzw. analizy cyklu progowego (Ct) stwierdza się liczbę cząsteczek genomu wirusa w wyizolowanym materiale. Badanie pozwala na identyfikację wirusowego RNA w materiale zawierającym co najmniej 10 cząsteczek RNA w objętości 1 mikrolitra. Każde badanie przeprowadzane jest z użyciem niezbędnych kontroli, dzięki którym minimalizujemy prawdopodobieństwo uzyskania fałszywego wyniku.

 

Najczęściej zadawane pytania

Jaki test wybrać?

Wyjazd za granicę – który test wykonać?

Jak interpretować wynik testu?

Wynik pozytywny – i co dalej?