TEST GENETYCZNY RT-PCR BESTSELLER

290.00

WYNIK W CIĄGU 24 GODZIN

Cena Produktu
Opcje dodatkowe
Suma całkowita
Category:

TEST GENETYCZNY NA COVID-19 RT-PCR – Warszawa

Test genetyczny RT-PCR na obecność koronawirusa SARS-CoV-2

⬇️⬇️⬇️ Scroll down for English version ⬇️⬇️⬇️

 

Jak zrobić test?

1. Kup test

 • Tutaj – w sklepie internetowym cellis.pl
 • W punkcie pobrań – płacąc kartą, BLIKiem lub gotówką

2. Wybierz jedną z opcji pobrania wymazu

 • Odwiedź nasze Punkty pobrań. Pobrania wymazu dokonuje pracownik medyczny.
 • Odbierz materiały wymazowe w Punkcie pobrań Laboratorium, samodzielnie dokonaj pobrania wymazu i dostarcz próbkę do Laboratorium.
 • Zamów dowóz materiałów wymazowych: do 30 km od Punktu pobrań Laboratorium (opcja dodatkowo płatna).
 • Zamów wizytę pracownika medycznego: do 30 km od Punktu pobrań Laboratorium (opcja dodatkowo płatna).

3. Odbierz wynik testu

 • Wynik testu będzie dostępny do 24 godzin od przyjęcia próbki przez Laboratorium.
 • Pracownik punktu wymazowego przekaże Państwu instrukcję odbioru wyniku.

 

Przygotowanie do testu

😷   Podczas wizyty noszenie maseczki jest obowiązkowe.

🆔   Pamiętaj, aby przynieść dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

🍔   Nie jedz, nie pij i nie myj zębów na 2 godziny przed pobraniem wymazu.

📄   Możesz uzupełnić formularz zlecenia w domu – pobierz tutaj.

📞   Jeśli masz jakieś wątpliwości, zadzwoń do nas!

 

Opis testu

Test genetyczny RT-PCR (czyli badanie genetyczne RT-qPCR) jest najbardziej wiarygodnym sposobem wykrywania zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Test covid tego rodzaju jest zalecany do celów diagnostyki w kierunku choroby COVID-19 przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Center for Diseases Control and Prevention (CDC), a także polskiego Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej i Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL). Dzięki wysokiej czułości i silnej wiarygodności warto wykonać go w momencie podejrzenia kontaktu z osobą chorą. Czym szybciej zostanie wykryty covid, tym sprawniej będzie można podjąć działania związane z podjęciem leczenia chorego oraz ograniczenia jego kontaktu z potencjalnie zdrowymi osobami.

Testy covid najwyższej jakości – Warszawa

Dzięki wysokiej czułości i specyficzności RT-PCR umożliwia wykrycie zakażenia SARS-CoV-2 nawet jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby COVID-19. Wyniki testu otrzymuje się do 12h od pobrania wymazu! Test genetyczny 12h to coś, co zdecydowanie robi wrażenie.

Ze względu na sposób namnażania się wirusa, RT-PCR najlepiej wykonać w ciągu 7-9 dni od momentu potencjalnego zakażenia (np. kontaktu z osobą chorą na COVID-19), gdyż najczęściej tyle czasu trwa namnożenie się koronawirusa w organizmie człowieka. Jednocześnie najlepszym momentem na wykrycie potencjalnego zakażenia jest wykonanie testu zaraz po zauważeniu pierwszych niepokojących objawów COVID-19.

Badanie RT-PCR polega na próbie wykrycia określonych fragmentów 3 genów koronawirusa SARS-CoV-2 w materiale genetycznym wyizolowanym z próbki wymazowej pobranej z gardła i nosa pacjenta. Na tej podstawie diagnosta laboratoryjny ocenia obecność aktywnego zakażenia koronawirusem u pacjenta.

Badania rt-pcr

Tego rodzaju badanie pozwala na przeprowadzenie testu mającego na celu wykrycie aktywnego zakażenia, które nie zdążyło jeszcze pokazać swoich objawów. Diagnozowanie chorego na tej podstawie wydaje się dziś rzeczą zupełnie prostą, dlatego warto skierować swoje kroki do apteki bądź sklepu, w którym można otrzymać test RT-PCR.

Badanie RT-PCR jest zalecane przez Światowa Organizację Zdrowia, co oznacza, że otrzymane w wyniku wykonania testu wyniki są w 90 % wiarygodne. W razie jakichkolwiek pytań warto skontaktować się z przedstawicielem firmy Cellis, w której można znaleźć niemalże wszystko. Warto zadawać pytania, bo bez tego nigdy nie uda nam się zrozumieć wielu kwestii istotnych w życiu. Szczególnie tych dotyczących zdrowia.

Zgłaszając się do punktu wymazu w celu wykonania testu na covid, warto pamiętać o zaleceniach, które powinno się wcielić w życie około kilka godzin przed wykonaniem testu. Jego przeprowadzenie nie jest bolesne, a samo pobranie wymazu jest zwyczajnie nieprzyjemne i może powodować u niektórych pacjentów wyjątkowy niesmak.

 

Zgłoszenie się na badanie nie oznacza nałożenia kwarantanny, jak w przypadku skierowania przez lekarzy POZ.
W przypadku większej liczby badań (ponad 15) zachęcamy do skorzystania z naszej Oferty dla grup.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz na stronie Pytania i odpowiedzi.

 

====================================================================================================

 

COVID-19 RT-PCR TEST

RT-PCR Genetic Test for the presence of SARS-CoV-2 coronavirus

 

How to do the test?

1. Buy a test

 • Here – in the cellis.pl online store
 • In the collection points – paying by card, BLIK or cash

2. Select one of the options for taking a swab sample

 • Visit our collection points. The swab sample is collected by a medical worker.
 • Collect swab materials in the collection point, collect the swab yourself and deliver the sample to the collection points.
 • Order delivery of swab materials: up to 30 km from the Laboratory Collection Point (additional fee applies).
 • Order a medical employee visit: up to 30 km from the Laboratory Collection Point (additional fee applies).

3. Receive the test result

 • The test result will be available up to 24 hours after the sample is received at the Laboratory.
 • The employee of the collection point will provide you with instructions on how to collect the result.

 

Preparation for the test

😷 Wearing a mask is obligatory during the visit.

🆔 Be sure to bring an identity document (ID card or passport).

🍔 Do not eat, drink or brush your teeth for 2 hours before taking the swab.

📄 You can complete the order form at home – download here.

📞 If you have any doubts, give us a call!

 

Description of the test

The RT-PCR test (i.e. the RT-qPCR genetic test) is the most reliable way to detect SARS-CoV-2 coronavirus infection.

It is recommended for COVID-19 diagnosis by the World Health Organization (WHO) and the Center for Diseases Control and Prevention (CDC), as well as the Polish National Consultant in the field of medical microbiology and the National Chamber of Laboratory Diagnosticians (KIDL).

Thanks to the high sensitivity and specificity, RT-PCR enables the detection of SARS-CoV-2 infection even before the first symptoms of COVID-19 disease appear.

RT-PCR is best performed within 7-9 days from the potential infection (e.g. contact with a person suffering from COVID-19), because this is most often the time it takes for the coronavirus to multiply in the human body. At the same time, the best time to detect a potential infection is to perform the test as soon as you notice the first disturbing symptoms of COVID-19.

The RT-PCR test is an attempt to detect specific fragments of 3 genes of the SARS-CoV-2 coronavirus in the genetic material isolated from a swab taken from the patient’s throat and nose. On this basis, a laboratory diagnostician assesses the presence of an active coronavirus infection in a patient.

 

Reporting for the examination does not impose quarantine, as in the case of referral by GPs.
In the case of a larger number of tests (over 15), we encourage you to take advantage of our Offer for Groups.
Find answers to frequently asked questions on the Questions and Answers page.