TEST COVID-19 RT-PCR ULTRA EXPRESS

550.00

WYNIK W CIĄGU 4 GODZIN

Cena Produktu
Opcje dodatkowe
Suma całkowita
Category:

TEST NA COVID-19 RT-PCR ULTRA EXPRESS

Test genetyczny RT-PCR na obecność koronawirusa SARS-CoV-2

⬇️⬇️⬇️ Scroll down for English version ⬇️⬇️⬇️

 

Jak zrobić test?

1. Kup test

 • Tutaj – w sklepie internetowym cellis.pl
 • W punkcie pobrań – płacąc kartą, BLIKiem lub gotówką

2. Wybierz jedną z opcji pobrania wymazu

 • Odwiedź nasz Punkt pobrań przy ul. gen. J. Zajączka 28. Pobrania wymazu dokonuje pracownik medyczny.
 • Odbierz materiały wymazowe w Punkcie pobrań Laboratorium, samodzielnie dokonaj pobrania wymazu i dostarcz próbkę do Laboratorium.
 • Zamów dowóz materiałów wymazowych: do 30 km od Punktu pobrań Laboratorium (opcja dodatkowo płatna).
 • Zamów wizytę pracownika medycznego: do 30 km od Punktu pobrań Laboratorium (opcja dodatkowo płatna).

3. Odbierz wynik testu

 • Wynik testu będzie dostępny do 4 godzin od przyjęcia próbki przez Laboratorium.
 • Pracownik punktu wymazowego przekaże Państwu instrukcję odbioru wyniku.

 

Przygotowanie do testu

😷   Podczas wizyty noszenie maseczki jest obowiązkowe.

🆔   Pamiętaj, aby przynieść dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

🍔   Nie jedz, nie pij i nie myj zębów na 2 godziny przed pobraniem wymazu.

📄   Możesz uzupełnić formularz zlecenia w domu – pobierz tutaj.

📞   Jeśli masz jakieś wątpliwości, zadzwoń do nas!

 

Opis testu

Test RT-PCR (czyli badanie genetyczne RT-qPCR) jest najbardziej wiarygodnym sposobem wykrywania zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Jest zalecany do celów diagnostyki w kierunku choroby COVID-19 przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Center for Diseases Control and Prevention (CDC), a także polskiego Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej i Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL).

Dzięki wysokiej czułości i specyficzności RT-PCR umożliwia wykrycie zakażenia SARS-CoV-2 nawet jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby COVID-19.

RT-PCR najlepiej wykonać w ciągu 7-9 dni od momentu potencjalnego zakażenia (np. kontaktu z osobą chorą na COVID-19), gdyż najczęściej tyle czasu trwa namnożenie się koronawirusa w organizmie człowieka. Jednocześnie najlepszym momentem na wykrycie potencjalnego zakażenia jest wykonanie testu zaraz po zauważeniu pierwszych niepokojących objawów COVID-19.

Badanie RT-PCR polega na próbie wykrycia określonych fragmentów 3 genów koronawirusa SARS-CoV-2 w materiale genetycznym wyizolowanym z próbki wymazowej pobranej z gardła i nosa pacjenta. Na tej podstawie diagnosta laboratoryjny ocenia obecność aktywnego zakażenia koronawirusem u pacjenta.

 

 

Zgłoszenie się na badanie nie oznacza nałożenia kwarantanny, jak w przypadku skierowania przez lekarzy POZ.
W przypadku większej liczby badań (ponad 15) zachęcamy do skorzystania z naszej Oferty dla grup.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz na stronie Pytania i odpowiedzi.

 

====================================================================================================

 

COVID-19 RT-PCR TEST ULTRA EXPRESS

RT-PCR Genetic Test for the presence of SARS-CoV-2 coronavirus

 

How to do the test?

1. Buy a test

 • Here – in the cellis.pl online store
 • In the collection points – paying by card, BLIK or cash

2. Select one of the options for taking a swab sample

 • Visit our 28 Zajączka Collection Point. The swab sample is collected by a medical worker.
 • Collect swab materials in the collection point, collect the swab yourself and deliver the sample to the collection points.
 • Order delivery of swab materials: up to 30 km from the Laboratory Collection Point (additional fee applies).
 • Order a medical employee visit: up to 30 km from the Laboratory Collection Point (additional fee applies).

3. Receive the test result

 • The test result will be available up to 4 hours after the sample is received at the Laboratory.
 • The employee of the collection point will provide you with instructions on how to collect the result.

 

Preparation for the test

😷 Wearing a mask is obligatory during the visit.

🆔 Be sure to bring an identity document (ID card or passport).

🍔 Do not eat, drink or brush your teeth for 2 hours before taking the swab.

📄 You can complete the order form at home – download here.

📞 If you have any doubts, give us a call!

 

Description of the test

The RT-PCR test (i.e. the RT-qPCR genetic test) is the most reliable way to detect SARS-CoV-2 coronavirus infection.

It is recommended for COVID-19 diagnosis by the World Health Organization (WHO) and the Center for Diseases Control and Prevention (CDC), as well as the Polish National Consultant in the field of medical microbiology and the National Chamber of Laboratory Diagnosticians (KIDL).

Thanks to the high sensitivity and specificity, RT-PCR enables the detection of SARS-CoV-2 infection even before the first symptoms of COVID-19 disease appear.

RT-PCR is best performed within 7-9 days from the potential infection (e.g. contact with a person suffering from COVID-19), because this is most often the time it takes for the coronavirus to multiply in the human body. At the same time, the best time to detect a potential infection is to perform the test as soon as you notice the first disturbing symptoms of COVID-19.

The RT-PCR test is an attempt to detect specific fragments of 3 genes of the SARS-CoV-2 coronavirus in the genetic material isolated from a swab taken from the patient’s throat and nose. On this basis, a laboratory diagnostician assesses the presence of an active coronavirus infection in a patient.

 

Reporting for the examination does not impose quarantine, as in the case of referral by GPs.
In the case of a larger number of tests (over 15), we encourage you to take advantage of our Offer for Groups.
Find answers to frequently asked questions on the Questions and Answers page.