Oferta dla pacjentów NFZ

Cellis Laboratorium wykonuje testy RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 dla pacjentów ze skierowaniem NFZ.

Zapraszamy do punktu wymazowego:

Grodzisk Mazowiecki – ul. Traugutta 48

Punkt czynny od pon. do pt. w godz. 8:00-13:00

 

Wymaz powinien być pobrany w jak najkrótszym terminie od uzyskania skierowania. Od dnia wystawienia zlecenia testu pacjent podlega 10-dniowej kwarantannie. Można opuścić miejsce odbywania kwarantanny na czas dojazdu do punktu pobrań i powrotu do domu.

Z naszej oferty NFZ mogą skorzystać osoby posiadające zlecenie na badanie:
– wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
– wystawione przez lekarza lub felczera, którzy udzielają świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
– wystawione przez lekarza pracującego w hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
– wystawione przez inspekcje sanitarną,
– wystawione przed przyjęciem do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
– na badanie przed przyjęciem do domu pomocy społecznej,
– na badanie przed przyjęciem do hospicjum,
– na badanie przed przyjęciem do stacji dializ.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu, laboratorium wpisze go do systemu EWP i kwarantanna zostanie automatycznie zdjęta!

Wynik twojego badania będzie widoczny na Internetowym Koncie Pacjenta. 

Do punktu pobrań wystarczy zabrać ze sobą wyłącznie dowód osobisty. Nie jest konieczne posiadanie numeru zlecenia ani jego wydruku.

Pamiętaj, aby minimum dwie godziny przed badaniem: nie jeść, nie pić, nie żuć gumy, nie płukać jamy ustnej i nosa, nie myć zębów, nie przyjmować leków ani nie palić papierosów.