Wyjazd za granicę – jaki test wykonać?

Niektóre kraje wymagają przedstawienia negatywnego wyniku testu genetycznego metodą RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 wraz z zaświadczeniem lekarskim, wykonanego najpóźniej 72 godziny przed wjazdem. W niektórych krajach (np. Wielka Brytania) dopuszczony jest także test antygenowy (test przepływu bocznego). Wyniki muszą być przedstawione w języku angielskim (nie są akceptowane tłumaczenia). Władze każdego z krajów indywidualnie określają czy przyjeżdżający, którzy przedstawiają negatywny wynik testu na SARS-CoV-2 muszą być poddani izolacji czy nie.

Aktualne informacje odnośnie wymagań dla podróżujących znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych/ Informacje dla podróżujących https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych