Wynik pozytywny – i co dalej?

Pozytywny wynik uzyskany przy przeprowadzeniu testu molekularnego (genetycznego) oraz antygenowego jest zgłaszany przez system EWP do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Osoba taka musi przebywać w izolacji domowej, która trwa 10 dni od daty uzyskania wyniku. Izolacja jest nakładana przez system EWP automatycznie, a jej długość można zweryfikować na Internetowym Koncie Pacjenta.

Osoba, której wynik jest pozytywny musi zostać w domu i monitorować swoje objawy (m.in. przez pomiar temperatury). Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej będzie podejmował decyzje o leczeniu oraz ewentualnym przedłużeniu izolacji. Listę osób, z którymi miało się bliski kontakt w ciągu 14 dni należy zgłosić do Sanepidu +48 22 25 00 115. Osoby te będą musiały poddać się kwarantannie.

Szczegółowe informacje na temat izolacji i kwarantanny znaleźć można na stronie www.pacjent.gov.pl

W sytuacji gdy stan zdrowia ulegnie pogorszeniu należy udać się do szpitala (wykorzystując transport prywatny) lub wezwać pogotowie (112 lub 999) – pamiętając przy tym, żeby poinformować służby medyczne o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.