Wyniki online

Jeśli podczas odbioru wyników pojawia się komunikat “Dane nie są zarejestrowane w systemie eLaborat lub są niepoprawne”, oznacza to, że Twoje wyniki są opracowywane i będą wkrótce dostępne. Spróbuj zalogować się ponownie później!